Buick Meet 2021 Finland
sv

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du behöver mer information:

Buick Meet Nordic 2023 Möteslokal

Pyhäranta Camping 

Buick Meet Nordic 2023 Crew
Nina Pitkänen, Marko Kosenius, Seppo Laakko, Anne Laulainen och Tuomo Kutila.

Telefon:
+ 358505510455 Marko / + 358407671657 Nina

E-post:
marko.kosenius@pp.inet.fi 

ninapi100@icloud.com

www.buickclub.fi