Yhteystiedot / Contact details

Mikäli tarvitset lisätietoja, otathan meihin yhteyttä!
If needing more information, please contact us:

Buick Meet Nordic 2023 tapahtuman osoite / event location
Pyhäranta Camping

Buick Meet Nordic 2023 Crew
Nina Pitkänen, Marko Kosenius, Seppo Laakko, Anne Laulainen, Tuomo Kutila & Maarit Kordelin

Puhelin / Phone number
+ 358505510455 Marko / + 358407671657 Nina

Sähköposti / Email 
Marko Kosenius mkosenius(at)gmail.com 

Nina Pitkänen ninapi100(at)gmail.com

www.buickclub.fi

Kuva/photo: Minna Kurki, Pyhärannan kunta / Pyhäranta Municipal
Kuva/photo: Minna Kurki, Pyhärannan kunta / Pyhäranta Municipal